Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login

Misa 'Banal na Espiritu'
Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. Opisyál na tekstong pinagtibay ng Panayám ng mga Obispong Katóliko sa Pilipinas.

Sa Pilipinas: PhP 300. Magpadalá lamang ng email right arrow dito upang alamín kung saán mabibilí sa Pilipinas.

In the U.S.: CD $10.00. Clothbound hymnal $10.00. Add $2 per item for shipping. Please send check to Magsimba Press, 1821 Bruce Rd. NE, Suite 200, Atlanta, GA 30329. Write us for volume discount information.
"Higly melodic and accessible to congregations" --Fr. Manoling Francisco, SJ

Pindutín lamang ang pamagát upang pakinggán ang isáng bahagì:
1. Psalm 100
2. Panginoón (Kyrie)
3. Papurě sa Diyós (Gloria)
4. Alleluia
5. Panalangin ng Bayan
6. Psalm 23
7. Santo (Sanctus)
8. Aming Ipinahahayág
9. Sa Krus Mo at Pagkabuhay
10. Amen
11. Amá Namin (Pater Noster)
12. Sapagkát Iyó ang Kaharian
13. Kordero ng Diyós (Agnus Dei)
14. Psalm 63

Mayroóng sulat-tugtugin ng Credo ng Nicea. Sumulat lang sa amin.

Tugtuging kathâ ni Victor Eclar Romero. Isinaayos ni Carmina Robles-Cuya. Ginanáp ng Dilaab Music Ministry, sa kumpás ni Christopher Reyes. May kasamang mga Salmo 23, 63 at 100. May hiwaláy na sulat-tugtugin: nasa Magsimbá: Filipino Hymnal.


Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.167.176.58