Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


Misa 'Banal na Espiritu'
Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. Opisyál na tekstong pinagtibay ng Panayám ng mga Obispong Katóliko sa Pilipinas.

Sa Pilipinas: PhP 300. Magpadalá lamang ng email right arrow dito upang alamín kung saán mabibilí sa Pilipinas.

In the U.S.: CD $10.00. Clothbound hymnal $10.00. Add $2 per item for shipping. Please send check to Magsimba Press, 1821 Bruce Rd. NE, Suite 200, Atlanta, GA 30329. Write us for volume discount information.
"Higly melodic and accessible to congregations" --Fr. Manoling Francisco, SJ

Pindutín lamang ang pamagát upang pakinggán ang isáng bahagì:
1. Psalm 100
2. Panginoón (Kyrie)
3. Papurì sa Diyós (Gloria)
4. Alleluia
5. Panalangin ng Bayan
6. Psalm 23
7. Santo (Sanctus)
8. Aming Ipinahahayág
9. Sa Krus Mo at Pagkabuhay
10. Amen
11. Amá Namin (Pater Noster)
12. Sapagkát Iyó ang Kaharian
13. Kordero ng Diyós (Agnus Dei)
14. Psalm 63

Mayroóng sulat-tugtugin ng Credo ng Nicea. Sumulat lang sa amin.

Tugtuging kathâ ni Victor Eclar Romero. Isinaayos ni Carmina Robles-Cuya. Ginanáp ng Dilaab Music Ministry, sa kumpás ni Christopher Reyes. May kasamang mga Salmo 23, 63 at 100. May hiwaláy na sulat-tugtugin: nasa Magsimbá: Filipino Hymnal.Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan


HUNYO 2018
17, 11 Linggó sa Karaniwang Panahón
24, Pagsilang ni San Juan Bautista
HULYO 2018
1, 13 Linggó sa Karaniwang Panahón
8, 14 Linggó sa Karaniwang Panahón
15, 15 Linggó sa Karaniwang Panahón


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.81.158.195