Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan

right arrow 30 Abril
3 Muling Pagkabuhay
right arrow 7 Mayo
4 Muling Pagkabuhay
right arrow 14 Mayo
5 Muling Pagkabuhay
right arrow 21 Mayo
6 Muling Pagkabuhay

Tulóy po kayó. Welcome.

   
Email Address Your email address
Your Given Name Pangalan
Your Family Name Apelyido

 

arrow This is my first time here. I want to introduce myself.

If having a hard time with this page, please check your email inbox for a message. %>

Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan

right arrow 30 Abril
3 Muling Pagkabuhay
right arrow 7 Mayo
4 Muling Pagkabuhay
right arrow 14 Mayo
5 Muling Pagkabuhay
right arrow 21 Mayo
6 Muling Pagkabuhayright arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.158.4.4