Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

ENERO 2018
28, 4 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa

PEBRERO 2018
4, 5 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa
11, 6 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa
18, 1 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)
25, 2 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)

MARSO 2018
4, 3 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)

Contact Us

Your IP address is 54.226.41.91


Please provide your name and contact information, so we can contact you.
First Name
Last Name
Email Address
Date 1/22/2018 8:43:45 AM
IP 54.226.41.91Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

ENERO 2018
28, 4 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa

PEBRERO 2018
4, 5 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa
11, 6 Linggó sa Karaniwang Panahon
right arrow Download Plano ng Misa
18, 1 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)
25, 2 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)

MARSO 2018
4, 3 Linggó sa 40-Araw (Kuaresma)


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.226.41.91