Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


Mga Yaman
Pagdatíng | Pagsilang | 40-Araw | 3-Araw (Triduum) | Muling Pagkabuhay | 50-Araw (Pentekostes) | Karaniwang Panahón | Birheng Maria

Abá Ginoóng Maria Adeste, Fideles Adoro Te Devote Akó ang Buhay
Alagad Alay Kapuwâ Alay Sa Iyó Alay sa Kapuwâ
Aleluya Aleluya! Luwalhati sa Diyós Amá Niamo Ama Kong Mahal, Ang
Amá Namin, Delgado Amá Namin, Delgado Amá Namin, Francisco Amá Namin, Francisco
Amá Namin, Misa “Banál na Espíritu” Amá Namin, Vinteres Amá Namin; Sapagká't sa 'Yo ang Kaharian Amá Niamo
Ama, Kaawaan Akó Aming Alay Aming Ipinahahayág Ang Puso Ko'y Nagpupuri
Angels We Have Heard on High Anima Christi Antipona, Salmo 23 (24) & Luwalhati sa Ama Ave Maria
Ave Verum Away in a Manger Awit kay Kristong Hari Awit ng Isáng Alagád
Awit ng Pagbubunyi Awit ng Paghahangad Awit ng Paghilóm Awit ng Papurě
Awit ni Maria (Magnificat) Awit sa Ina ng Santo Rosario Balang Araw Banyuhay
Batobalaně sa Gugmâ Bawat Sandali Bayan, Magsiawit na! Bayan, Umawit
Bituin Biyaya ng Diyós, Ang Buhay Siyá Bukal ng Buhay
Buklod ng Pag-ibig Buksan ang Aming Puso Come, Holy Ghost Crucem Tuam
Crux Fidelis Dahil Nagmamahal DAILY, DAILY, SING TO MARY Dakilŕ Ka, O Panginoón
Dakilang Pag-ibig Daygón Ikáw, Ginoóng Diós Dinggin Mo Diwŕ ng Paskó
Diyos ay Pag-ibig DOWN IN ADORATION FALLING Dunong ng Puso Emmanuel
Espiritu ng Panginoón, Ang Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9
Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Halina at Lumapit Halina, Hesús
Halina, Hesús, Aming Mananakóp Halina, Lumapit Sa Akin Halina, O Emanuel Halina, O Hesús
Handóg Namin Hangarin ng Puso Ko Hesukristo, ’Yong Pakinggan Hesús na Aking Kapatid
Hesús na Hain ng Diyós Hesús ng Aking Buhay Hesus, Tandaan Ako Himaya Kanimo, Cristo Jesús
Hindi Kita Malilimutan Holy God, We Praise Thy Name Hosanna sa Anak ni David Humayo Tayo
Humayo’t Ihayag Humayo't Ihayág, para sa koro Huwág kang Mangambá Huwag Mabalisa
Ibigin ang Diyos Immaculate Mary Isáng Sanggól Isáng Alay
Isang Bagong Utos Isang Bansa Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan Isang Pananampalataya
Itó Ang Bagong Araw Ito ang Aking Katawan Ito ang Aking Katawan Itó ang Araw
Iukit ang 'Yong Batas JESUS, MY LORD, MY GOD, MY ALL Joy to the World Jubilee Song
Kaawaán Mo Kamí Kaibigan, Kapanalig Kaisaha’t Pagkakaisa Kalbaryo, Sagisag ng Lumbay
Kaluluwa Ko’y Nauuhaw, Ang Kapurě-purě Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Lester Delgado
Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Manoling Francisco SJ Kordero ng Diyós, Misa “Banál na Espíritu” Kordero ng Diyós, Rey Magnaye
Kordero, Misa “Mulíng Pagkabuhay” Kristo, Daán ng Buhay Krus na Banal; Krus ng Ating Kaligtasan
Kung ‘Yong Nanaisin Lahat ay Tahimik Lahát Tayo ay Magpuri sa Banal na Misteryo Likhain Mong Muli
Liwanag ng Aming Puso Liwanagan Mo, Hesús Lorezon Ruiz, Martir LOVE DIVINE, ALL LOVES EXCELLING
Luwalhatě sa Diyós Luwalhati, Papuri’t Parangal Mabuhay sa Pag-ibig, Ang Mabuhay! Aleluya
Mabuting Pastol, Ang Magalak Tayong Lahát Maging Akin Muli Magpalakpakan Kayóng Mga Bansa
Magpasalamat kayó sa Panginoón Magpuri sa Panginoón Magpurě sa Panginoón Magsaya, Magalak
Magsiawit sa Panginoón Mahál Naming Iná Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon Malinis na Puso
Manahan Ka Manalig Ka Manatili Ka Mangingisdâ ng Tao
Mapapalad Mapapalad Mapapalad, Ang Mga Maria, Bituon sa Bagong Ebanghelisasyón
Maria, Bukang Liwayway Maria, Tala sa Karagatan Mariang Ina Ko Masunuring Kristo Hesus (Christus Factus Est Obediens)
Mga Hinanakit Mga Hinanakit Mga Hinanakit Mga Punóng Kabanalan
Minamahal Mo ang Lahát Mother Dear, O Pray for Me MOTHER DEAREST, MOTHER FAIREST Mother of Christ
Muli Akóng Nabuhay Muling Nabuhay ang Panginoón Nabuhay Siyá Nabuhay, Aleluya
Nakita Ko ang Tubig Nang Buo Kong Buhay Narito Akó Narito Akó, Panginoón
Naroon sa Rosas ang Mahal N’yang Dugo O Hesús, Hilumin Mo O LORD, I AM NOT WORTHY O Mapalad Krus na Banal
O Sacrament Most Holy ON THIS DAY, O BEAUTIFUL MOTHER Once in Royal David's City Opertorio (Ubi Caritas)
Osana ang aming Awit Osana sa Anak ng Diyós Osana sa Anak ni David Ostiya ng Pag-ibig
Oyayi Oyayi Pag-aalaala Pag-aalay
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) Pag-aalay ng Sarili Pagbabalik Pagbabalik-loob
Pagbabalik-loob Paghahandog Paghahandog ng Puso Paghahandog ng Sarili
Paghuhugas ng Paa Pag-ibig Ko Pag-ibig Mo, Ama Pag-ibig na Tunay
Pag-ibig, Patawad Pagkakaibigan Pagkatao Paglamig ng Hangin
Pagmamahal sa Panginoon Pagpalain Kailanmán Pagpaparangal sa Krus na Banal Pagsibol
Pagtitipan Pambungad na Awit Panalangin ng Bayan Panalangin ng Bayan
Panalangin ng Bayan Panalangin sa Pagiging Bukas Palád Panalanging Maging Bukas-Palad Pananagutan
Pananalig Pananatili Pange Lingua Pange Lingua
Panginoón, Hanggáng Kailán Panginoón Akó’y Dinggin Panginoon Ang Aking Pastol, Ang Panginoón ay Daratíng , Ang
Panginoón ng Aking Buhay Panginoón ng Aming Buhay Panginoón ng Aming Buhay Panginoón, Aking Tanglaw
Panginoón, Hanggang Kailan? Panginoón, Kaawaan Mo Kamí Panginoón, Kaawaan Mo Kamí Panginoón, Maawa Ka
Panginoón, Masdan Mo Panginoón, Misa “Banál na Espíritu” Panginoón, Narito Akó Panginoón, Patawad ang Iyong Bayan
Panunumpa Papuri at Pasasalamat Papuri sa Diyós Papurě sa Diyós
Papuri sa Espiritu Papurě, Misa “Banál na Espíritu” Pasko Na! Patawad Po
Patnubay Pieta: Oyayi sa Paanan ni Hesús Pinapawi Mo Ang Tao Pintig ng Puso Ko
Praise to the Lord Purihi’t Pasalamatan Purihin ang Panginoón Purihin at Ipagdangal
Puso ko’y Nagpupuri, Ang Reyna ng Langit Sa ‘Yo Lamang Sa ‘Yong Piling
Sa Dapit-Hapon Sa Diyós Lamang Mapapanatag Sa Hapág ng Hapunan Sa Iyong Mga Yapak
Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Lilim ng Kaniyáng Pakpák Sa Lilim ng Kaniyáng Pakpák
Sa Pag-ibig ng Panginoón Sa Pangalan ni Hesús ay Maninikluhod ang Lahát Sa Piging ng Panginoón Sa Piling Mo
Sa 'Yo Lamang Saan Kami Tutungo Salita ng Diyós, Ang; Juan 13: 34 Salita ng Diyós; Juan 13: 34, Ang
Salmo 016: Panalangin ng Pagtitiwalŕ Salmo 017: Panalangin ng Taóng Tapát Salmo 023 (Magnaye) Salmo 023 (Ramirez)
Salmo 023 (Romero) Salmo 027 (Magnaye) Salmo 027 (Ramirez) Salmo 027 (Romero)
Salmo 037: Umasa Ka sa Diyos Salmo 051: Paghingî ng Kapatawarán Salmo 063 (Cenzon) Salmo 063 (Romero)
Salmo 066: Pagpupuri't Pagpapasalamat Salmo 067: Awit sa Pag-aaně Salmo 089: Dalangin upang Iligtás Salmo 096: Makapangyarihang Harě
Salmo 098: Ang Harě ng Daigdig Salmo 100: Paanyayang Magpurě Salmo 104: Pagpurě sa Manlilikhâ Salmo 116: Pagpapasalamat
Salmo 117 Salmo 121 Salmo 128: Bunga ng Pagsunód sa Poón Salmo 138: Pagpapasalamat
Salve Regina Santo Arnel Aquino SJ Santo, Francisco at Arboleda Santo, Lester Delgado
Santo, Lester Delgado Santo, Lester Delgado Santo, Misa “Banál na Espíritu” Santo, Misa “Mulíng Pagkabuhay”
Santo, Nemy Que SJ Santo, Rey Magnaye Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig Sapagkát sa 'Yó Nagmumulâ
Si Kristo Ay Gunitain Si Kristo’y Buhay Si Yahweh ay Purihin Silent Night
Sino kayo? Sinong Makapaghihiwalay Soul of My Savior Stella Maris
Sugat ni Kristo Sumasamba, Sumasamo Sumasamo Kami Sumasamo Kami Sa ’Yo
Sumasampalatayŕ Akó Sumigáw sa Galák 'Taas ang Krus (Lift High the Cross) Tambulì ng Panginoón
Tanda ng Kaharian ng Diyos Tanggapin Ninyó Tanging Alay Ko, Ang Tanging Yaman
Tawag N’ya, Ang Tawag ng Panahon, Ang Tayo’y Dapat Magpuri THE KING OF LOVE
Tinapay at Alak Tinapay at Alak Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay
Tinapay ng Buhay Tinatanggap Kang Tinatanggap Ko Tingin ang Tao sa Krus Tubig ng Buhay
Ubi Caritas Umakyat sa Kalangitan Umawit Kang Masayá Unang Alay
Veni Creator Spiritus Veni Sancte Spiritus (Taize) Waláng Higít na Karapatdapat (O God beyond All Praising) Waláng Higít na Pag-ibig (No Mas Amor Que El Tuyo)
352 Awitin


Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan


HUNYO 2018
17, 11 Linggó sa Karaniwang Panahón
24, Pagsilang ni San Juan Bautista
HULYO 2018
1, 13 Linggó sa Karaniwang Panahón
8, 14 Linggó sa Karaniwang Panahón
15, 15 Linggó sa Karaniwang Panahón


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.81.158.195