Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login

Mga Yaman
Pagdatíng | Pagsilang | 40-Araw | 3-Araw (Triduum) | Muling Pagkabuhay | 50-Araw (Pentekostes) | Karaniwang Panahón | Birheng Maria

Abá Ginoóng Maria Adeste, Fideles Adoro Te Devote Akó ang Buhay
Alagad Alay Kapuwâ Alay Sa Iyó Alay sa Kapuwâ
Aleluya Aleluya! Luwalhati sa Diyós Amá Niamo Ama Kong Mahal, Ang
Amá Namin, Delgado Amá Namin, Delgado Amá Namin, Francisco Amá Namin, Francisco
Amá Namin, Misa “Banál na Espíritu” Amá Namin, Vinteres Amá Namin; Sapagká't sa 'Yo ang Kaharian Amá Niamo
Ama, Kaawaan Akó Aming Alay Aming Ipinahahayág Ang Puso Ko'y Nagpupuri
Anima Christi Antipona, Salmo 23 (24) & Luwalhati sa Ama Ave Maria Ave Verum
Awit kay Kristong Hari Awit ng Isáng Alagád Awit ng Pagbubunyi Awit ng Paghahangad
Awit ng Paghilóm Awit ng Papurě Awit ni Maria (Magnificat) Awit sa Ina ng Santo Rosario
Balang Araw Banyuhay Batobalaně sa Gugmâ Bawat Sandali
Bayan, Magsiawit na! Bayan, Umawit Bituin Biyaya ng Diyós, Ang
Buhay Siyá Bukal ng Buhay Buklod ng Pag-ibig Buksan ang Aming Puso
Crucem Tuam Crux Fidelis Dahil Nagmamahal Dakilŕ Ka, O Panginoón
Dakilang Pag-ibig Daygón Ikáw, Ginoóng Diós Dinggin Mo Diwŕ ng Paskó
Diyos ay Pag-ibig Dunong ng Puso Emmanuel Espiritu ng Panginoón, Ang
Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9
Filipos 2: 8-9 Halina at Lumapit Halina, Hesús Halina, Hesús, Aming Mananakóp
Halina, Lumapit Sa Akin Halina, O Emanuel Halina, O Hesús Handóg Namin
Hangarin ng Puso Ko Hesukristo, ’Yong Pakinggan Hesús na Aking Kapatid Hesús na Hain ng Diyós
Hesús ng Aking Buhay Hesus, Tandaan Ako Himaya Kanimo, Cristo Jesús Hindi Kita Malilimutan
Humayo Tayo Humayo’t Ihayag Humayo't Ihayág, para sa koro Huwág kang Mangambá
Huwag Mabalisa Ibigin ang Diyos Isáng Sanggól Isáng Alay
Isang Bagong Utos Isang Bansa Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan Isang Pananampalataya
Itó Ang Bagong Araw Ito ang Aking Katawan Ito ang Aking Katawan Itó ang Araw
Iukit ang 'Yong Batas Jubilee Song Kaawaán Mo Kamí Kaibigan, Kapanalig
Kaisaha’t Pagkakaisa Kalbaryo, Sagisag ng Lumbay Kaluluwa Ko’y Nauuhaw, Ang Kapurě-purě
Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Manoling Francisco SJ
Kordero ng Diyós, Misa “Banál na Espíritu” Kordero ng Diyós, Rey Magnaye Kordero, Misa “Mulíng Pagkabuhay” Kristo, Daán ng Buhay
Krus na Banal; Krus ng Ating Kaligtasan Kung ‘Yong Nanaisin Lahat ay Tahimik
Lahát Tayo ay Magpuri sa Banal na Misteryo Likhain Mong Muli Liwanag ng Aming Puso Liwanagan Mo, Hesús
Lorezon Ruiz, Martir Luwalhatě sa Diyós Luwalhati, Papuri’t Parangal Mabuhay sa Pag-ibig, Ang
Mabuhay! Aleluya Mabuting Pastol, Ang Magalak Tayong Lahát Maging Akin Muli
Magpalakpakan Kayóng Mga Bansa Magpasalamat kayó sa Panginoón Magpuri sa Panginoón Magsaya, Magalak
Magsiawit sa Panginoón Mahál Naming Iná Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon Malinis na Puso
Manahan Ka Manalig Ka Manatili Ka Mangingisdâ ng Tao
Mapapalad Maria, Bituon sa Bagong Ebanghelisasyón Maria, Bukang Liwayway Maria, Tala sa Karagatan
Mariang Ina Ko Masunuring Kristo Hesus (Christus Factus Est Obediens) Mga Hinanakit Mga Hinanakit
Mga Hinanakit Minamahal Mo ang Lahát Muli Akóng Nabuhay Muling Nabuhay ang Panginoón
Nabuhay Siyá Nabuhay, Aleluya Nakita Ko ang Tubig Nang Buo Kong Buhay
Narito Akó Narito Akó, Panginoón Naroon sa Rosas ang Mahal N’yang Dugo O Hesús, Hilumin Mo
O Mapalad Krus na Banal Opertorio (Ubi Caritas) Osana ang aming Awit Osana sa Anak ng Diyós
Osana sa Anak ni David Ostiya ng Pag-ibig Oyayi Oyayi
Pag-aalaala Pag-aalay Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) Pag-aalay ng Sarili
Pagbabalik Pagbabalik-loob Pagbabalik-loob Paghahandog
Paghahandog ng Puso Paghahandog ng Sarili Paghuhugas ng Paa Pag-ibig Ko
Pag-ibig Mo, Ama Pag-ibig na Tunay Pag-ibig, Patawad Pagkakaibigan
Pagkatao Paglamig ng Hangin Pagmamahal sa Panginoon Pagpalain Kailanmán
Pagpaparangal sa Krus na Banal Pagsibol Pagtitipan Pambungad na Awit
Panalangin ng Bayan Panalangin ng Bayan Panalangin ng Bayan Panalangin sa Pagiging Bukas Palád
Panalanging Maging Bukas-Palad Pananagutan Pananalig Pananatili
Pange Lingua Pange Lingua Panginoón, Hanggáng Kailán Panginoón Akó’y Dinggin
Panginoon Ang Aking Pastol, Ang Panginoón ay Daratíng , Ang Panginoón ng Aking Buhay Panginoón ng Aming Buhay
Panginoón, Aking Tanglaw Panginoón, Hanggang Kailan? Panginoón, Kaawaan Mo Kamí Panginoón, Kaawaan Mo Kamí
Panginoón, Maawa Ka Panginoón, Masdan Mo Panginoón, Misa “Banál na Espíritu” Panginoón, Narito Akó
Panginoón, Patawad ang Iyong Bayan Panunumpa Papuri at Pasasalamat Papuri sa Diyós
Papurě sa Diyós Papuri sa Espiritu Papurě, Misa “Banál na Espíritu” Pasko Na!
Patawad Po Patnubay Pieta: Oyayi sa Paanan ni Hesús Pinapawi Mo Ang Tao
Pintig ng Puso Ko Purihi’t Pasalamatan Purihin ang Panginoón Purihin at Ipagdangal
Puso ko’y Nagpupuri, Ang Reyna ng Langit Sa ‘Yo Lamang Sa ‘Yong Piling
Sa Dapit-Hapon Sa Diyós Lamang Mapapanatag Sa Hapág ng Hapunan Sa Iyong Mga Yapak
Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Pag-ibig ng Panginoón Sa Pangalan ni Hesús ay Maninikluhod ang Lahát
Sa Piging ng Panginoón Sa Piling Mo Sa 'Yo Lamang Saan Kami Tutungo
Salita ng Diyós, Ang; Juan 13: 34 Salita ng Diyós; Juan 13: 34, Ang Salmo 016: Panalangin ng Pagtitiwalŕ Salmo 017: Panalangin ng Taóng Tapát
Salmo 023 (Magnaye) Salmo 023 (Ramirez) Salmo 023 (Romero) Salmo 027 (Magnaye)
Salmo 027 (Ramirez) Salmo 027 (Romero) Salmo 037: Umasa Ka sa Diyos Salmo 051: Paghingî ng Kapatawarán
Salmo 063 (Cenzon) Salmo 063 (Romero) Salmo 066: Pagpupuri't Pagpapasalamat Salmo 067: Awit sa Pag-aaně
Salmo 089: Dalangin upang Iligtás Salmo 096: Makapangyarihang Harě Salmo 098: Ang Harě ng Daigdig Salmo 100: Paanyayang Magpurě
Salmo 104: Pagpurě sa Manlilikhâ Salmo 116: Pagpapasalamat Salmo 117 Salmo 121
Salmo 128: Bunga ng Pagsunód sa Poón Salmo 138: Pagpapasalamat Salve Regina Santo Arnel Aquino SJ
Santo, Francisco at Arboleda Santo, Lester Delgado Santo, Lester Delgado Santo, Lester Delgado
Santo, Misa “Banál na Espíritu” Santo, Misa “Mulíng Pagkabuhay” Santo, Nemy Que SJ Santo, Rey Magnaye
Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig Sapagkát sa 'Yó Nagmumulâ Si Kristo Ay Gunitain Si Kristo’y Buhay
Sino kayo? Sinong Makapaghihiwalay Stella Maris Sugat ni Kristo
Sumasamba, Sumasamo Sumasamo Kami Sumasamo Kami Sa ’Yo Sumasampalatayŕ Akó
Sumigáw sa Galák 'Taas ang Krus (Lift High the Cross) Tambulì ng Panginoón Tanda ng Kaharian ng Diyos
Tanggapin Ninyó Tanging Alay Ko, Ang Tanging Yaman Tawag N’ya, Ang
Tawag ng Panahon, Ang Tayo’y Dapat Magpuri Tinapay at Alak Tinapay at Alak
Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay Tinatanggap Kang Tinatanggap Ko
Tingin ang Tao sa Krus Tubig ng Buhay Ubi Caritas Umakyat sa Kalangitan
Umawit Kang Masayá Unang Alay Veni Creator Spiritus Veni Sancte Spiritus (Taize)
Waláng Higít na Karapatdapat (O God beyond All Praising) Waláng Higít na Pag-ibig (No Mas Amor Que El Tuyo)
322 Awitin

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.166.66.204