Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


Mga Yaman
Pagdatíng | Pagsilang | 40-Araw | 3-Araw (Triduum) | Muling Pagkabuhay | 50-Araw (Pentekostes) | Karaniwang Panahón | Birheng Maria

Abá Ginoóng Maria Adeste, Fideles Adoro Te Devote Akó ang Buhay
Alagad Alay Kapuwâ Alay Sa Iyó Alay sa Kapuwâ
Aleluya Aleluya! Luwalhati sa Diyós Amá Niamo Ama Kong Mahal, Ang
Amá Namin, Delgado Amá Namin, Delgado Amá Namin, Francisco Amá Namin, Francisco
Amá Namin, Misa “Banál na Espíritu” Amá Namin, Vinteres Amá Namin; Sapagká't sa 'Yo ang Kaharian Amá Niamo
Ama, Kaawaan Akó Aming Alay Aming Ipinahahayág Ang Puso Ko'y Nagpupuri
Angels We Have Heard on High Anima Christi Antipona, Salmo 23 (24) & Luwalhati sa Ama Ave Maria
Ave Verum Away in a Manger Awit kay Kristong Hari Awit ng Isáng Alagád
Awit ng Pagbubunyi Awit ng Paghahangad Awit ng Paghilóm Awit ng Papurě
Awit ni Maria (Magnificat) Awit sa Ina ng Santo Rosario Balang Araw Banyuhay
Batobalaně sa Gugmâ Bawat Sandali Bayan, Magsiawit na! Bayan, Umawit
Bituin Biyaya ng Diyós, Ang Buhay Siyá Bukal ng Buhay
Buklod ng Pag-ibig Buksan ang Aming Puso Come, Holy Ghost Crucem Tuam
Crux Fidelis Dahil Nagmamahal DAILY, DAILY, SING TO MARY Dakilŕ Ka, O Panginoón
Dakilang Pag-ibig Daygón Ikáw, Ginoóng Diós Dinggin Mo Diwŕ ng Paskó
Diyos ay Pag-ibig DOWN IN ADORATION FALLING Dunong ng Puso Emmanuel
Espiritu ng Panginoón, Ang Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9
Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Halina at Lumapit Halina, Hesús
Halina, Hesús, Aming Mananakóp Halina, Lumapit Sa Akin Halina, O Emanuel Halina, O Hesús
Handóg Namin Hangarin ng Puso Ko Hesukristo, ’Yong Pakinggan Hesús na Aking Kapatid
Hesús na Hain ng Diyós Hesús ng Aking Buhay Hesus, Tandaan Ako Himaya Kanimo, Cristo Jesús
Hindi Kita Malilimutan Holy God, We Praise Thy Name Humayo Tayo Humayo’t Ihayag
Humayo't Ihayág, para sa koro Huwág kang Mangambá Huwag Mabalisa Ibigin ang Diyos
Immaculate Mary Isáng Sanggól Isáng Alay Isang Bagong Utos
Isang Bansa Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan Isang Pananampalataya Itó Ang Bagong Araw
Ito ang Aking Katawan Ito ang Aking Katawan Itó ang Araw Iukit ang 'Yong Batas
JESUS, MY LORD, MY GOD, MY ALL Joy to the World Jubilee Song Kaawaán Mo Kamí
Kaibigan, Kapanalig Kaisaha’t Pagkakaisa Kalbaryo, Sagisag ng Lumbay Kaluluwa Ko’y Nauuhaw, Ang
Kapurě-purě Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Lester Delgado Kordero ng Diyós, Lester Delgado
Kordero ng Diyós, Manoling Francisco SJ Kordero ng Diyós, Misa “Banál na Espíritu” Kordero ng Diyós, Rey Magnaye Kordero, Misa “Mulíng Pagkabuhay”
Kristo, Daán ng Buhay Krus na Banal; Krus ng Ating Kaligtasan Kung ‘Yong Nanaisin
Lahat ay Tahimik Lahát Tayo ay Magpuri sa Banal na Misteryo Likhain Mong Muli Liwanag ng Aming Puso
Liwanagan Mo, Hesús Lorezon Ruiz, Martir LOVE DIVINE, ALL LOVES EXCELLING Luwalhatě sa Diyós
Luwalhati, Papuri’t Parangal Mabuhay sa Pag-ibig, Ang Mabuhay! Aleluya Mabuting Pastol, Ang
Magalak Tayong Lahát Maging Akin Muli Magpalakpakan Kayóng Mga Bansa Magpasalamat kayó sa Panginoón
Magpuri sa Panginoón Magpurě sa Panginoón Magsaya, Magalak Magsiawit sa Panginoón
Mahál Naming Iná Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon Malinis na Puso Manahan Ka
Manalig Ka Manatili Ka Mangingisdâ ng Tao Mapapalad
Mapapalad Mapapalad, Ang Mga Maria, Bituon sa Bagong Ebanghelisasyón Maria, Bukang Liwayway
Maria, Tala sa Karagatan Mariang Ina Ko Masunuring Kristo Hesus (Christus Factus Est Obediens) Mga Hinanakit
Mga Hinanakit Mga Hinanakit Mga Punóng Kabanalan Minamahal Mo ang Lahát
Mother Dear, O Pray for Me MOTHER DEAREST, MOTHER FAIREST Mother of Christ Muli Akóng Nabuhay
Muling Nabuhay ang Panginoón Nabuhay Siyá Nabuhay, Aleluya Nakita Ko ang Tubig
Nang Buo Kong Buhay Narito Akó Narito Akó, Panginoón Naroon sa Rosas ang Mahal N’yang Dugo
O Hesús, Hilumin Mo O LORD, I AM NOT WORTHY O Mapalad Krus na Banal O Sacrament Most Holy
ON THIS DAY, O BEAUTIFUL MOTHER Once in Royal David's City Opertorio (Ubi Caritas) Osana ang aming Awit
Osana sa Anak ng Diyós Osana sa Anak ni David Ostiya ng Pag-ibig Oyayi
Oyayi Pag-aalaala Pag-aalay Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang)
Pag-aalay ng Sarili Pagbabalik Pagbabalik-loob Pagbabalik-loob
Paghahandog Paghahandog ng Puso Paghahandog ng Sarili Paghuhugas ng Paa
Pag-ibig Ko Pag-ibig Mo, Ama Pag-ibig na Tunay Pag-ibig, Patawad
Pagkakaibigan Pagkatao Paglamig ng Hangin Pagmamahal sa Panginoon
Pagpalain Kailanmán Pagpaparangal sa Krus na Banal Pagsibol Pagtitipan
Pambungad na Awit Panalangin ng Bayan Panalangin ng Bayan Panalangin ng Bayan
Panalangin sa Pagiging Bukas Palád Panalanging Maging Bukas-Palad Pananagutan Pananalig
Pananatili Pange Lingua Pange Lingua Panginoón, Hanggáng Kailán
Panginoón Akó’y Dinggin Panginoon Ang Aking Pastol, Ang Panginoón ay Daratíng , Ang Panginoón ng Aking Buhay
Panginoón ng Aming Buhay Panginoón ng Aming Buhay Panginoón, Aking Tanglaw Panginoón, Hanggang Kailan?
Panginoón, Kaawaan Mo Kamí Panginoón, Kaawaan Mo Kamí Panginoón, Maawa Ka Panginoón, Masdan Mo
Panginoón, Misa “Banál na Espíritu” Panginoón, Narito Akó Panginoón, Patawad ang Iyong Bayan Panunumpa
Papuri at Pasasalamat Papuri sa Diyós Papurě sa Diyós Papuri sa Espiritu
Papurě, Misa “Banál na Espíritu” Pasko Na! Patawad Po Patnubay
Pieta: Oyayi sa Paanan ni Hesús Pinapawi Mo Ang Tao Pintig ng Puso Ko Praise to the Lord
Purihi’t Pasalamatan Purihin ang Panginoón Purihin at Ipagdangal Puso ko’y Nagpupuri, Ang
Reyna ng Langit Sa ‘Yo Lamang Sa ‘Yong Piling Sa Dapit-Hapon
Sa Diyós Lamang Mapapanatag Sa Hapág ng Hapunan Sa Iyong Mga Yapak Sa Krus Mo at Pagkabuhay
Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Lilim ng Kaniyáng Pakpák Sa Lilim ng Kaniyáng Pakpák Sa Pag-ibig ng Panginoón
Sa Pangalan ni Hesús ay Maninikluhod ang Lahát Sa Piging ng Panginoón Sa Piling Mo Sa 'Yo Lamang
Saan Kami Tutungo Salita ng Diyós, Ang; Juan 13: 34 Salita ng Diyós; Juan 13: 34, Ang Salmo 016: Panalangin ng Pagtitiwalŕ
Salmo 017: Panalangin ng Taóng Tapát Salmo 023 (Magnaye) Salmo 023 (Ramirez) Salmo 023 (Romero)
Salmo 027 (Magnaye) Salmo 027 (Ramirez) Salmo 027 (Romero) Salmo 037: Umasa Ka sa Diyos
Salmo 051: Paghingî ng Kapatawarán Salmo 063 (Cenzon) Salmo 063 (Romero) Salmo 066: Pagpupuri't Pagpapasalamat
Salmo 067: Awit sa Pag-aaně Salmo 089: Dalangin upang Iligtás Salmo 096: Makapangyarihang Harě Salmo 098: Ang Harě ng Daigdig
Salmo 100: Paanyayang Magpurě Salmo 104: Pagpurě sa Manlilikhâ Salmo 116: Pagpapasalamat Salmo 117
Salmo 121 Salmo 128: Bunga ng Pagsunód sa Poón Salmo 138: Pagpapasalamat Salve Regina
Santo Arnel Aquino SJ Santo, Francisco at Arboleda Santo, Lester Delgado Santo, Lester Delgado
Santo, Lester Delgado Santo, Misa “Banál na Espíritu” Santo, Misa “Mulíng Pagkabuhay” Santo, Nemy Que SJ
Santo, Rey Magnaye Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig Sapagkát sa 'Yó Nagmumulâ Si Kristo Ay Gunitain
Si Kristo’y Buhay Si Yahweh ay Purihin Silent Night Sino kayo?
Sinong Makapaghihiwalay Soul of My Savior Stella Maris Sugat ni Kristo
Sumasamba, Sumasamo Sumasamo Kami Sumasamo Kami Sa ’Yo Sumasampalatayŕ Akó
Sumigáw sa Galák 'Taas ang Krus (Lift High the Cross) Tambulì ng Panginoón Tanda ng Kaharian ng Diyos
Tanggapin Ninyó Tanging Alay Ko, Ang Tanging Yaman Tawag N’ya, Ang
Tawag ng Panahon, Ang Tayo’y Dapat Magpuri THE KING OF LOVE Tinapay at Alak
Tinapay at Alak Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay Tinapay ng Buhay
Tinatanggap Kang Tinatanggap Ko Tingin ang Tao sa Krus Tubig ng Buhay Ubi Caritas
Umakyat sa Kalangitan Umawit Kang Masayá Unang Alay Veni Creator Spiritus
Veni Sancte Spiritus (Taize) Waláng Higít na Karapatdapat (O God beyond All Praising) Waláng Higít na Pag-ibig (No Mas Amor Que El Tuyo)
351 Awitin


Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano

19 Marso
3 Linggo sa 40-Araw
26 Marso
4 Linggo sa 40-Araw
2 Abril
5 Linggo sa 40-Araw
9 Abril
Linggo ng Palaspas
13 Abril
Banal na Huwebes
14 Abril
Banal na Biyernes
15 Abril
Gabi ng Muling Pagkabuhayright arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.157.200.1